Trwa ładowanie...
bDUExHaZ

Notowania

MABION: strona spółki
3.03.2021, 18:10

MAB Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 roku Pan Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Mabion S.A. w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o powołaniu Pana Adama Pietruszkiewicza z dniem 3 marca 2021 roku na Członka Zarządu Spółki. Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Mabion S.A.: Pan Adam Pietruszkiewicz jest Partnerem w Twiti Investments . Dołączył do Twiti Investments w grudniu 2019 r. W sumie ma 22 lata doświadczenia w branży private equity, koncentrując się na transakcjach fuzji i przejęć oraz posiada istotny network w środowisku biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce. W latach 2016-2019 - Dyrektor Zarządzający COAST2COAST CAPITAL, 2016-2019 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Krosno Glass Sp. z o.o., 2014-2015 - Partner ICENTIS Capital, 2001-2014 - Dyrektor w The Riverside Company. W 1998 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Administration na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie skoncentrował się na zarządzaniu międzynarodowym i stosunkach międzynarodowych. Pan Adam Pietruszkiewicz od 16 czerwca 2020 roku pozostawał Członkiem Rady Nadzorczej Mabion S.A., dwukrotnie delegowanym przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Członka Zarządu (najpierw w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., a następnie od 25 stycznia 2021 r. do dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej w związku z powołaniem do Zarządu Spółki). Pan Adam Pietruszkiewicz nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Mabion S.A. działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty

bDUExHbH