Trwa ładowanie...
bEgJNGdh

Notowania

CFG: strona spółki
3.03.2021, 22:46

CFG Zawarcie umowy ze spółką PROCIDIS

Zarząd spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. powziął informację o zawarciu umowy ze spółką PROCIDIS z siedzibą w Neuilly-sur-Seine, Francja (dalej jako: PROCIDIS).
PROCIDIS jest producentem serialu telewizyjnego pt.: „Once upon a Time… Life” (pol. „Było sobie życie”), na podstawie którego Emitent stworzy grę koncentrującą się na zdobywaniu przez graczy wiedzy o ludzkim ciele. Gra dostępna będzie w wersji na PC, Xbox, PlayStation oraz Switch . PROCIDIS udzieli Emitentowi wszelkich licencji niezbędnych do realizacji umowy. Zarząd Spółki zakłada, że produkcja Gry zakończy się w 2023 r. Głównym producentem Gry będzie spółka zależna od Emitenta - SlavGames sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu sprzedaży Gry, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment publikacji raportu jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy Gry, którą trudno przewidzieć. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEgJNGdP