Trwa ładowanie...
bEaieKNx

Notowania

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) mając na uwadze konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum w związku z rezygnacją jej dotychczasowego członka, działając na podstawie art. 399 § 1 , 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 31 marca 2021 roku o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7,02-087 Warszawa.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty

bEaieKOf