Trwa ładowanie...
bDUpYNaZ

Notowania

TIG Wpis TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie zarządzający ASI)

Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) (dalej: „Emitent”) informuje o powzięciu informacji, że w dniu 25 lutego 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, jako wewnętrznie zarządzający ASI.
Jedynym udziałowcem TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji jest Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.). Emitent po ustaniu statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej i po połączeniu ze spółką w 100% zależną Erato Energy Sp. z o.o. będzie kontynuował (i rozwijał) działalność realizowaną przez Erato Energy Sp. z o.o. w zakresie odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza fotowoltaika), natomiast działalność inwestycyjna zostanie przeniesiona (i rozwijana) z Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) do spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o. Zawiązanie TIG ASI Sp. z o.o. wynika z procesu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2020, a następnie raportami bieżącymi nr 36/2020, 37/2020, 40/2020, 43/2020, 44/2020, 45/2020, 1/2021 oraz 6/2021. Zasady funkcjonowania alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) i zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną określa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2020 poz. 95 z późn. zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-17
TIG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
0,99
0,00
2021-04-17
TIG Program motywacyjny
0,99
0,00
2021-04-16
TIG Inwestycja w QNA Technology Sp. z o.o.
0,99
0,00
2021-04-09
TIG Rejestracja TIG ASI Sp. z o.o. w KRS
0,98
-2,25
2021-03-12
TIG List intencyjny pomiędzy SatRevolution S.A. a spółką publiczną notowaną na NewConnect w zakresie fuzji lub przejęcia
1,38
0,00
2021-03-04
TIG Wpis TIG ASI Sp. z o.o. w organizacji do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie zarządzający ASI)
1,38
-1,45
2021-02-24
TIG Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
1,44
+0,69
2021-02-22
TIG Rejestracja zmian statutu, w tym m.in. nowej nazwy Spółki oraz akcji serii I i J
1,48
0,00
2021-02-22
TIG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
1,48
0,00
2021-02-09
TIG Transakcje dotyczące SatRevolution S.A.
1,36
+6,62
bDUpYNbH