Trwa ładowanie...
bDXSfzvp

Notowania

BINARY: strona spółki
5.03.2021, 19:43

BHX Zawarcie umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. została zawarta umowa współpracy - dystrybucji pomiędzy Emitentem a spółką z Republiki Czeskiej ("Dystrybutor").
Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową produktów oferowanych przez Emitenta. Niniejsza umowa jest odnowieniem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem, który należał już wcześniej do sieci dystrybucji Emitenta i był jednym z najskuteczniejszych sprzedawców. Umowa obejmuje dystrybucję 4 grup produktów Spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji: - reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej, - kompensatory mocy biernej, - drony inspekcyjne dla fotowoltaiki i turbin wiatrowych, - podzespoły, moduły wykonawcze oraz oprogramowanie Systemu NeuronLink. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Działania operacyjne związane z realizacją umowy rozpoczną się z dniem 24.05.2021 r. Wielkość zamówień w ramach dystrybucji produktów objętych umową będzie zależała od potencjału Spółki przy wznowieniu działalności operacyjnej. Zarząd Binary Helix S.A. informuje iż umowa zawarta z Dystrybutorem pozytywnie wpłynie na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Zamiarem Stron jest sukcesywne poszerzanie dystrubucji o kolejne produkty oraz zwiększanie wolumenu sprzedaży, wraz ze wzrostem potencjału Emitenta. W związku z powyższym Emitent uznał ww. umowę za istotną.

Inne komunikaty

bDXSfzvX