Trwa ładowanie...
bEhICWEl

Notowania

BGD Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 09.03.2021 r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę pożyczki opiewającą na kwotę 1.122.540,80 PLN przeznaczoną na częściowe sfinansowanie kosztów zakupu linii produkcyjnej. Pożyczka została zaciągnięta na okres od 09.03.2021 r. do 25.02.2026 r. i będzie spłacana w miesięcznych ratach. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,171% w skali roku. Kwota pożyczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy wspomnianych urządzeń technologicznych tytułem zapłaty ceny sprzedaży. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta z deklaracją wekslową oraz przewłaszczenie linii produkcyjnej na zabezpieczenie.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEhICWET