Trwa ładowanie...
bEDrQmTF
Notowania

ARG Nawiązanie współpracy z Panem Pawłem Michalskim przy projekcie „Climber: Sky is the Limit”

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż dnia 9 marca 2021 r. wpłynęła do spółki obustronnie podpisana umowa z Panem Pawłem Michalskim dotycząca konsultacji oraz wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia gry „Climber: Sky is the Limit” (dalej jako: "Gra"), dla której Emitent pełni rolę wydawcy.
W ocenie Emitenta zawarcie powyższej umowy pozwoli na znaczne zwiększenie realizmu rozgrywki Gry oraz przybliżenie aspektów dotyczących przetrwania w górskich warunkach. Dodatkowo ze względu na osiągnięcia wspinaczkowe oraz zdobyte doświadczenie, Pan Paweł Michalski wzmocni potencjał marketingowy produkcji w ujęciu długookresowym. Z tytułu zawarcia powyższej umowy Pan Paweł Michalski otrzyma wynagrodzenie uzależnione od wyników sprzedanych kopii Gry. Pan Paweł Michalski to himalaista i Członek kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej. Zdobywca 6-ciu ośmiotysięczników bez użycia dodatkowego tlenu. Organizator i uczestnik kilkudziesięciu ekspedycji górskich na wszystkich kontynentach. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEDrQmUn