Trwa ładowanie...
bDYeifhh

Notowania

SFINKS: strona spółki
11.03.2021, 17:23

SFS Aktualizacja informacji nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. powziął informację o publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47 pozycja 16953 z dnia 10 marca 2021 r. ogłoszenia, wymaganego przez prawo restrukturyzacyjne, dotyczącego wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy („Sad”) postanowienia na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu Sfinks, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).
Powyższe nie wpływa na wydane przez Sąd postanowienie o zatwierdzeniu układu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ww. ogłoszenia.

Załączniki

Inne komunikaty

bDYeifhP