Trwa ładowanie...
bEaiXToB

Notowania

COLUMBUS: strona spółki
11.03.2021, 20:13

CLC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) od Pana Dawida Zielińskiego, działającego w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lub 2), art. 69a ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”): (i) w imieniu Piotra Kurczewskiego, (ii) w imieniu spółki JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: JR HOLDING S.A.) oraz (iii) Januarego Ciszewskiego oraz (ii) na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie - w imieniu stron porozumienia z dnia, tj. w imieniu własnym oraz podmiotów: GEMSTONE S.A. z siedzibą Krakowie, JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: JR HOLDING S.A.), POLSYNTES sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Glina, Piotra Kurczewskiego, Januarego Ciszewskiego i Janusza Sterna.
Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEaiXTpj