Trwa ładowanie...
bDXSxadh

Notowania

PEKABEX: strona spółki
11.03.2021, 20:47

PBX Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółki”) informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Zarząd starej kadencji i powołała Zarząd nowej kadencji w składzie niezmienionym, tj.:
Robert Jędrzejowski – Prezes Zarządu Beata Żaczek – Wiceprezes Zarządu Przemysław Borek – Wiceprezes Zarządu Tomasz Seremet – Członek Zarządu Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Członkowie Zarządu uczestniczą w organach innych spółek z Grupy Pekabex. Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDXSxadP