Trwa ładowanie...
bDXTGxqZ

Notowania

DOMDEV: strona spółki
12.03.2021, 10:27

DOM Rezygnacja oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Zgodnie z § 5 pkt 4) oraz pkt 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Michael Cronk, z dniem 12 marca 2021 roku, w związku z przejściem na emeryturę, złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Pan Markham Dumas złożył z dniem 12 marca 2021 roku rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pozostając jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie pkt 7.4 Statutu Spółki, akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1 % akcji Spółki powołał, na wspólną trzyletnią kadencję, z dniem 15 marca 2021 roku Pana Janusza Zalewskiego na Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej oraz oświadcza, iż Pan Janusz Zalewski nie prowadzi żadnej innej działalności zawodowej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pan Janusz Zalewski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Inne komunikaty

bDXTGxrH