Trwa ładowanie...
bEajDARN

Notowania

BIOMASS: strona spółki
12.03.2021, 10:31

BEP Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020–single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020 –single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny.
Kwota projektu to 12.800.000 Euro , kwota wnioskowanego dofinansowania to 7.500.000 Euro. Projekt przewiduje budowę i realizację inteligentnej Mariny .Podstawą konstrukcyjną infrastruktury będą pływające moduły umożliwiające ustawienie pomostów nośnych dla obiektów o różnych funkcjach. Moduł centralny - SMART MARINA będzie pełnił rolę magazynu energii elektrycznej oraz instalacji do produkcji i magazynowania wodoru wraz z układami dystrybucyjnymi. Moduł ENERGY ISLAND będzie podstawowym źródłem zasilania SMART MARINA wykorzystującym energię słoneczną i wiatrową. ENERGY ISLAND offshore będzie czerpać korzyści z energii słonecznej w klasycznym wariancie PV oraz energii wiatrowej generowanej przez innowacyjne rozwiązanie pionowej elektrowni o konkurencyjnej efektywności energetycznej i wydajności. Integracja w modelu smart grid będzie wspierana przez dedykowane wysokosprawne rozwiązania w zakresie konwerterów energii. Od strony klienta systemu SMART MARINA - marina będzie jednostką oferująca prąd i wodór. Opracowana technologia pozwoli na dwukierunkowy przepływ energii do i od klienta. Łodzie i jachty „tankujące” energię, a także cumujące w pobliżu łodzie mieszkalne będą traktowane jako prosumenci (możliwość oddania nadwyżek energii). System dystrybucji energii będzie wspierany przez aplikację sieciową, która informuje o stanie magazynów energii, przyjmuje zamówienia, kolejkuje klientów. Nadwyżki energii w systemie będą sprzedawane do lokalnej sieci elektroenergetycznej. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, będą używane materiały pochodzące z recyklingu. Zakłada się wykonanie kompozytowych elementów turbin wiatrowych, kompozytowych materiałów konstrukcyjnych modyfikowanych przemysłowymi włóknami odpadowymi oraz budowę systemu magazynowania energii z wykorzystaniem recyklingowanych akumulatorów Li-ion. Projekt ten jest kolejnym z przygotowywanych przez naszą Spółkę projektów wdrażających innowacyjne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej oraz przechowywania energii oraz wdrażania technologii związanych z komercyjnym wykorzystaniem wodoru

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-05-12
BEP Podpisanie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirusa SARS - CoV2
1,08
+0,74
2021-04-14
BEP Otrzymanie dofinansowania z PARP w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 – Runda XI
1,21
+3,31
2021-03-30
BEP Realizacja dostaw w ramach porozumienia o współpracy handlowej na rynku nautycznym z firmą Nautica Gabbiano Srl z Włoch.
1,24
-1,21
2021-03-29
BEP Złożenie wniosku przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
1,24
0,00
2021-03-29
BEP Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
1,25
0,00
2021-03-25
BEP Uruchomienie granicznych punktów testowania Covid 19
1,21
-2,49
2021-03-16
BEP : Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu EMFF-BEW-2020 (European Maritime and Fisheries Fund -Blue economy window call) pod nazwą ZEN CLASS
1,20
+11,67
2021-03-12
BEP Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020–single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny
1,17
+2,99
2021-03-05
BEP Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21 Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z hous
1,18
-2,12
2021-02-25
BEP Podpisanie Umowy o Współpracy z firmą FUEL SRL z Włoch w zakresie związanym z zastosowaniem wodoru w projektach nautycznych.
1,22
-0,82
bEajDASv