Trwa ładowanie...
bDZSIICt

Notowania

CWA: strona spółki
12.03.2021, 19:59

H4F Zawarcie Aneksu do Term Sheet

Zarząd Hub4Fintech SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 57/2020 z dn. 19 października 2020 r., w którym poinformował o zawarciu z Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Minutor) porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” (dalej: Term Sheet), oraz raportu ESPI nr 5/2021 z dn. 29 stycznia 2021 r., w którym poinformował o zawarciu Aneksu do Term Sheet (dalej: Aneks 1) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Minutor kolejny Aneks do Term Sheet (dalej: Aneks 2). Na podstawie Aneksu 2 Strony dokonały zmian zapisów Term Sheet w zakresie:
- daty podpisania planu połączenia z dotychczas obowiązującej nie późniejszej niż 15 marca 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 30 kwietnia 2021 r.; - daty uzyskania wpisu połączenia w KRS z dotychczas obowiązującej nie późniejszej niż 30 czerwca 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 31 lipca 2021 r.; - daty wyłączności na prowadzenie negocjacji w zakresie przeprowadzenia Połączenia z dotychczas obowiązującej nie późniejszej niż 30 czerwca 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 31 lipca 2021 r. Pozostałe postanowienia Term Sheet pozostały bez zmian.

Inne komunikaty

bDZSIIDb