Trwa ładowanie...
bEhVtjnp

Notowania

BTC Korekta raportu ws. ustalenia zasad subskrypcji emisji akcji serii K

Zarząd spółki BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „Emitent”) informuje o zaistnieniu pomyłki pisarskiej w raporcie ESPI z dnia 12 marca 2021 roku nr 17/2021, poprzez błędne wskazanie podstawy prawnej udostępnienia dokumentu sporządzonego na potrzeby emisji (art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), podczas gdy prawidłowa podstawa to art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W związku z powyższym w dniu 15 marca 2021 roku zostanie opublikowany dokument – memorandum informacyjne zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty

bEhVtjnX