Trwa ładowanie...
bEhVbIFx

Notowania

BTC Aktualizacja informacji w sprawie umowy z Triple Dragon Funding Delta Ltd

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje, iż w związku z zawarciem umowy o sub-dystrybucję Smooth Wheel, o którym informował raportem bieżącym w dniu 18 lutego 2021 ESPI nr 9/2021, Emitent nie skorzystał i nie zamierza korzystać z uprawnienia związanego z otrzymaniem pożyczki od Triple Dragon Funding Delta Ltd, która miała być przeznaczona na pozyskanie graczy i zbudowanie lojalnego grona odbiorców, w związku z czym przedmiotowa umowa stała się bezprzedmiotowa i przestała obowiązywać.

Inne komunikaty

bEhVbIGf