Trwa ładowanie...
bEajyFlx

Notowania

AFHOL: strona spółki
15.03.2021, 17:49

AFH Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje,
iż w dniu 15 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze. Zawiadomienie złożyła spółka Aforti Factor S.A. Sprzedaż akcji przez Aforti Factor S.A. składała się z dwóch transakcji (1.130 akcji oraz 580 akcji) a nabywcami akcji zostali managerowie pracujący w Grupie Kapitałowej Emitenta. Transakcja miała charakter incydentalny, dotyczyła akcji serii I dotychczas nie wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect oraz miała na celu docenienie najlepszych wyników sprzedażowych wypracowanych w ostatnim roku obrotowym. Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEajyFmf