Trwa ładowanie...
bDZKFERh

Notowania

ALDA: strona spółki
16.03.2021, 15:31

ALD Rejestracja Spółki zależnej od Emitenta i powstanie grupy kapitałowej

Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki zależnej od Emitenta pod firmą ALDA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „AP”). Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym AP, tj. 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł. Do Zarządu AP powołano Pana Wojciecha Maziarza - Prezesa Zarządu Spółki. Przedmiotem przeważającej działalności AP jest produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z).

Inne komunikaty

bDZKFERP