Trwa ładowanie...
bDZSiKCt

Notowania

BOS: strona spółki
16.03.2021, 15:39

BOS Potwierdzenie ocen ratingowych i utrzymanie perspektywy ratingu BOŚ S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. Agencja ratingowa Fitch Ratings (Agencja) potwierdziła oceny ratingowe oraz utrzymała perspektywę Banku.
Poniżej przedstawiono oceny ratingowe BOŚ S.A.: 1. Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie ‘BB-’, perspektywa negatywna, 2. Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie ‘B’, 3. Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został potwierdzony na poziomie ‘BBB-(pol), perspektywa negatywna, 4. Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został potwierdzony na poziomie ‘F3(pol)’, 5. Rating indywidualny (Viability Rating) został potwierdzony na poziomie ‘bb-’, 6. Krajowy rating długoterminowy dla obligacji (senior unsecured) został potwierdzony na poziomie ‘BBB-(pol)’, 7. Krajowy rating krótkoterminowy obligacji (short-term senior unsecured) został potwierdzony na poziomie ‘F3 (pol)’, 8. Rating dla obligacji podporządkowanych (subordinated) został potwierdzony na poziomie ‘BB(pol)’. Definicje ratingów dostępne są na stronie Agencji pod adresem https://www.fitchratings.com, gdzie publikowane są także ratingi, kryteria i metodyki. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Agencji, że ryzyko prawne związane z dotychczasowymi ekspozycjami na kredyty hipoteczne w walutach obcych wzrosło od czasu ostatniego przeglądu ratingów Banku. Jednak ostateczny wpływ na wynik finansowy jest nadal wysoce niepewny. Jednocześnie Agencja oczekuje, że więcej informacji będzie można uzyskać po ogłoszeniu wyroków Sądu Najwyższego oraz po podjęciu przez Bank ostatecznych decyzji dotyczących jego udziału w programie dobrowolnej konwersji określonym przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty

bDZSiKDb