Trwa ładowanie...
bEahWDud

Notowania

BIOGENED: strona spółki
16.03.2021, 17:07

BGD Zakończenie procesu rejestracji akcji w KDPW S.A.

Zarząd BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 15.03.2021 r. otrzymał od akcjonariuszy Bioniq Limited z siedzibą w Sliema oraz ENRAV FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wyciągi z ich rachunków maklerskich potwierdzające, że zakończyło się postępowanie prowadzone przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i dokonano rejestracji w tym depozycie akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Emitenta w liczbie 400.000 sztuk serii G, 400.000 sztuk akcji serii H oraz 200.000 sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 10 zł jedna akcja.
O rozpoczęciu wspomnianego procesu rejestracji przy udziale pośrednika rejestracyjnego Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 168/2020. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-14
BGD Zawarcie umów leasingu operacyjnego
12,90
-3,10
2021-03-16
BGD Zakończenie procesu rejestracji akcji w KDPW S.A.
13,30
+0,75
2021-03-09
BGD Zawarcie umowy pożyczki
13,70
-1,46
2021-01-04
BGD Spłata kredytu obrotowego
8,50
+5,88
2021-01-04
BGD Spłata kredytu obrotowego
8,50
+5,88
2020-12-14
BGD Zawarcie umowy linii gwarancji
9,10
-1,10
2020-12-14
BGD Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego
9,10
-1,10
2020-11-16
BGD Terminowa wypłata dywidendy
10,00
0,00
2020-11-10
BGD Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
10,40
+2,88
2020-10-22
BGD Potwierdzenie zawarcia umowy o zarządzanie PPK
12,50
0,00
bEahWDuL