Trwa ładowanie...
bDZSeuTF

Notowania

MABION: strona spółki
16.03.2021, 19:57

MAB Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia strategii finansowej Mabion S.A. („Emitent”, „Spółka”) zakładającej przeprowadzenie dwóch emisji akcji Spółki, nr 11/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zwołania na dzień 22 marca 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki celem podjęcia uchwały o przeprowadzeniu drugiej z ww. emisji oraz nr 23/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie dojścia do skutku pierwszej z ww. emisji, tj. emisji akcji serii U, Zarząd Spółki informuje o podjęciu w dniu 16 marca 2021 roku w drodze uchwały decyzji o odwołaniu NWZ Spółki, które miało odbyć się w dniu 22 marca 2021 roku o godz. 12.00 w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).
Decyzja Zarządu Emitenta o odwołaniu NWZ Spółki wynika z potrzeby weryfikacji dostępnych źródeł finansowania niezbędnych do pokrycia potrzeb finansowych, między innymi w następstwie zakończonej powodzeniem emisji akcji serii U oraz zawarcia umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19 (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 roku). Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że pozyskanie środków z emisji akcji serii U oraz zawarcie umowy z Novavax Inc. umożliwią Spółce potencjalny dostęp do dodatkowych, dotychczas nie w pełni dostępnych źródeł finansowania, w tym do potencjalnego finansowania dłużnego ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (30 mln zł), przyznanej i niewykorzystanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 63 mln zł) oraz potencjalnie do kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (do łącznej kwoty 30 mln euro, tj. ok. 138 mln zł), z którym Spółka pozostaje w rozmowach. W dotychczasowej strategii finansowania Spółka nie uwzględniała potencjalnych przepływów operacyjnych związanych ze współpracą z Novavax, Inc., która przy zrealizowaniu określonego scenariusza (obejmującego obecnie realizowany wstępny etap, tj. m.in.: skuteczny transfer technologii, wyprodukowanie jednej serii technicznej i jednej serii testowej, a następnie kolejny etap kontynuacji współpracy na zasadach komercyjnych) może przynieść Spółce dodatkowe przepływy operacyjne. W związku z powyższym, decyzje w zakresie aktualizacji dotychczasowej strategii finansowej Spółki, w tym decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu bądź rezygnacji z przeprowadzenia kolejnej emisji akcji, o której mowa w punkcie 3 ww. raportu nr 3/2021, zostaną podjęte po dokonaniu szczegółowych analiz ze szczególnym uwzględnieniem czynników wymienionych powyżej. O podejmowanych decyzjach Spółka będzie informować w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bDZSeuUn