Trwa ładowanie...
bEierfsR

Notowania

AQUABB: strona spółki
18.03.2021, 14:57

AQU Uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Veolia Voda (Sofia) B.V. i oddalenie wniosku tego akcjonariusza o udzielenie zabezpieczenia.

Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 16.02.2021 r., informuje, iż Sąd Okręgowy w Katowicach, po zapoznaniu się z zażaleniami złożonymi przez Spółkę i Gminę Bielsko-Biała, w dniu 10.03.2021 r. wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”) o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki („Postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia”).
Na mocy Postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia, Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił również wniosek Veolia o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki (opisanego dokładnie w raporcie Spółki ESPI nr 3/2021). Wobec powyższego, wedle najlepszej wiedzy Spółki, nie istnieje żadne orzeczenie sądu powszechnego, które swoją sentencją potwierdzałoby rozpowszechnianą przez Veolia tezę o utracie przez Gminę Bielsko-Biała możliwości wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki lub które jakkolwiek ograniczałoby Gminę Bielsko-Biała w realizowaniu przedmiotowych uprawnień korporacyjnych w Spółce.

Inne komunikaty

bEierftz