Trwa ładowanie...
bEskhlat

Notowania

URSUS: strona spółki
18.03.2021, 20:05

URS Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 12 marca 2021r. Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2021r. Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego URSUS S.A.
Kontynuowanie restrukturyzacji pod nadzorem Sądu umożliwi Emitentowi wykorzystanie rezultatów dotychczasowych działań, które były podjęte w przyspieszonych postępowaniach układowych i uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. W postępowaniu sanacyjnym Emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Inne komunikaty

bEskhlbb