Trwa ładowanie...
bDXHjfkl

Notowania

GTC: strona spółki
19.03.2021, 9:27

GTC Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Jurajskiej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. i nr. 17/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („GTC”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. GTC CTWA Sp. z o. o., spółka w 100% zależna od GTC, będąca właścicielem Galerii Jurajskiej, zawarła aneks do umowy pożyczki z bankami Erste Group Bank AG, Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG („Strony Finansujące”) dotyczący finasowania projektu Galeria Jurajskiej („Aneks”).
Zgodnie z Aneksem Strony Finansujące zgodziły się na zniesienie covenantów dotyczących wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia zadłużenia) na okres do dnia 30 września 2022 r. W zamian, GTC CTWA Sp. z o. o . zgodziła się dokonać przedpłaty w wysokości 5 milionów euro, której należy dokonać nie później niż 31 marca 2021 r. Kwota ta stanowi 4% kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

Inne komunikaty

bDXHjfkT