Trwa ładowanie...
bDZSFEOJ

Notowania

BOS: strona spółki
19.03.2021, 14:57

BOS Szacunkowe koszty związane z konwersją kredytów CHF

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. dokonał szacunkowej analizy kosztów związanych z przewalutowaniem kredytów lub pożyczek zabezpieczonych hipotecznie denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej na warunkach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF.
Łączny koszt wdrożenia ugód został oszacowany na poziomie 400 mln PLN i zawiera dodatkowe koszty na pokrycie ryzyk prawnych obejmujących potencjalne pozwy klientów, którzy nie skorzystają z propozycji Banku. Decyzję o przystąpieniu Banku do programu ugód według propozycji Przewodniczącego KNF podejmą akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2021 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty

bDZSFEPr