Trwa ładowanie...
bDXHVcol

Notowania

OPENFIN: strona spółki
22.03.2021, 14:48

OPF TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2021

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2020.
Pierwotna data publikacji raportów okresowych, o których mowa powyżej, wyznaczona została w Raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r. Przedmiotowe raporty okresowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 25 marca 2021 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w Raporcie bieżącym nr 13/2021 nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bDXHVcoT