Trwa ładowanie...
bEaepxXF

Notowania

ITL Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Inteliwise S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Emitent zawarł w dniu 22.03.2021 r. z Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę ramową oraz zamówienie początkowe na usługę AI Voicebot.
Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie zamówień, natomiast przedmiotem pierwszego zamówienia (SOW - statement of intent) jest uruchomienie oraz świadczenie usługi AI Voicebot. Wartość zamówienia przekroczy 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych postanowień tego typu umów dotychczas zawieranych przez Emitenta. Podstawa prawna: Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bEaepxYn