Trwa ładowanie...
bEhIRJxh

Notowania

BRASTER: strona spółki
23.03.2021, 23:29

BRA Zmiana modelu realizacji projektu dotyczącego algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER – korekta raportu bieżącego nr 39/2021

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent") w związku z faktem, iż opublikowany przez Spółkę w dniu dzisiejszym raport bieżący nr 39/2021 wskutek omyłki technicznej miał niepełną treść, dokonuje niniejszym korekty w/w raportu bieżącego. Pełna treść raportu bieżącego nr 39/2021 powinna brzmieć następująco:
„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącego prac nad wdrożeniem algorytmu "Deep BRASTER" do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację ww. projektu, Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o zmianie dotychczasowego modelu realizacji projektu, w celu kontynuacji prac w warunkach panującej pandemii Covid-19. Spółka przypomina, iż obowiązujący w Polsce od marca 2020 roku stan epidemii stopniowo uniemożliwił realizację projektu według pierwotnie przyjętych założeń, przewidujących między innymi przeprowadzanie badań klinicznych bezpośrednio w szpitalach, o czym Spółka informowała w kolejnych raportach okresowych. Początkowo wskutek zaistniałej sytuacji, wykluczającej bezpośrednie kontakty z pacjentami w szpitalach, Spółka wstrzymała prace nad projektem. Obecnie jednak, mając na uwadze potencjał tkwiący w algorytmie "Deep BRASTER", który w przyszłości może znacznie poprawić jakość interpretacji wyników badań i istotnie obniżyć koszty ich obsługi, Zarząd Spółki postanowił o zmianie modelu realizacji projektu, tak aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie badań klinicznych w panujących warunkach epidemii. Spółka zamierza obecnie wykonać planowane w ramach projektu badania kliniczne w modelu badania wieloośrodkowego, opartego głównie o gabinety ginekologiczne, a nie bazę szpitalną. W ocenie Spółki model rozproszony badania istotnie zmniejszy wynikające z pandemii ryzyko zakażenia zarówno pacjentek jak i personelu medycznego. Jednocześnie w związku z tym, że projekt pn. „System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne” uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”), Spółka opracuje w najbliższym czasie i złoży do NCBR zaktualizowany harmonogram prac w ramach projektu oraz wystąpi o zaliczkę w ramach uzyskanego dofinansowania, celem podjęcia dalszych prac przewidzianych w projekcie. Po uzyskaniu stosownych zgód NCBR Spółka będzie mogła przystąpić do dalszej realizacji projektu.”

Inne komunikaty

bEhIRJxP