Trwa ładowanie...
bEiExSJN

Notowania

ZUE: strona spółki
25.03.2021, 9:37

ZUE Informacja nt. współpracy z UNIQA TU S.A.

W nawiązaniu do informacji o gwarancjach zamieszczonych w raportach okresowych, w tym w raporcie za III kwartał 2019 roku, Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe (Umowa) z UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi (UNIQA), na podstawie którego ustalono zwiększenie przyznanego Spółce limitu kwotowego z 10 mln zł do 30 mln zł, w ramach którego mogą być wystawiane przez UNIQA na rzecz Spółki m.in. gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, czy usunięcia wad i usterek. Suma pojedynczej gwarancji w ramach limitu nie przekroczy 7 mln zł. Zabezpieczenie Umowy stanowią 4 weksle in blanco. Limit obowiązuje do końca 2021 roku i może zostać przedłużony na kolejny okres.
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług UNIQA nie uległy istotnym zmianom i są typowe dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bEiExSKv