Trwa ładowanie...
bDZoJgJN

Notowania

FERRUM: strona spółki
25.03.2021, 12:25

FER Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 dotyczącego współpracy spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) z Bankiem Pekao S.A. (Bank) oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie kredytów i innych produktów bankowych, Zarząd FERRUM S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem pakietu dokumentów zmieniających warunki przyznanego finansowania obejmujących przede wszystkim aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy na podstawie którego wysokość tego limitu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności będzie wynosić 15 mln zł, a okres jego dostępności został wydłużony do dnia 20 listopada 2021 r. oraz aneks do umowy kredytu obrotowego, który przewiduje wydłużenie terminu spłaty tego kredytu do końca lipca 2022 r. Dodatkowo w związku z zawarciem ww. aneksów strony dokonały aktualizacji ustanowionych zabezpieczeń prawnych, natomiast pozostałe postanowienia ww. umów nie uległy istotnym zmianom.

Inne komunikaty

bDZoJgKv