Trwa ładowanie...
bDZpHcRN

Notowania

BPC: strona spółki
25.03.2021, 17:03

BPC Nabycie Spółki celowej „Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.” realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, z jednoczesnym uruchomieniem programu MCAN Benefit dla małych i średnich inwestorów. Acquisition of the special purpose vehicle "Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. " implementing the project of building a 1MW solar power plant, with the simultaneous launch of the MCAN Benefit program for small and medium-sized investors.

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące 49 proc. kapitału zakładowego „Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.” z siedzibą w Obornikach Śląskich (KRS: 0000709776) (dalej „Spółka Celowa”).
Zarząd Emitenta informuje, że Spółka Celowa realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 996,8kW, zlokalizowanej w miejscowości Blizocin, gm. Trzebnica. Spółka Celowa posiada: · decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych; · decyzję o warunkach zabudowy; · decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę; · umowę przyłączeniową do sieci Tauron S.A. Zarząd Emitenta wskazuje, że budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Blizocin zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki Celowej, oraz z kredytu inwestycyjnego. Rozpoczęcie i zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2021 roku. Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe udziały, reprezentujące 51 proc. kapitału zakładowego Spółki Celowej, nabyła Spółka 01Cyberaton Proenergy S.A., zgodnie z umową o współpracy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, zawartą w dniu 11 marca 2021 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 8/2021 z dnia 12 marca 2021 roku. Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną, gdyż jest to projekt przełomowy łączący nie tylko rynek kapitałowy z kryptowalutami, ale zapewniający też stałą stopę zysku z inwestycji w walucie MCAN do momentu rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej przez elektrownię. Management Board of Black Pearl S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer") informs that on March 23, 2021, the Issuer acquired shares representing 49% of the share capital of "Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o." based in Oborniki Śląskie (KRS: 0000709776) (hereinafter "SPV"). The Issuer's Management Board announces that the SPV is building a solar power plant with a capacity of 996.8 kW, located in Blizocin, commune Trzebnica. The SPV has: · Decision on environmental conditions; · Decision on development conditions; · Decision approving the construction design and granting a building permit; · Connection agreement to the network of Tauron S.A. The Issuer's Management Board indicates that the construction of the photovoltaic power plant in Blizocin will be financed from the SPV's own funds and from an investment loan. The commencement and completion of construction is planned for the third quarter of 2021. The Issuer's Management Board informs that the remaining shares, representing 51% the share capital of the SPV was acquired by 01Cyberaton Proenergy S.A., in accordance with the cooperation agreement for the implementation of joint investments, concluded on March 11, 2021, about which the Issuer informed in the current report ESPI No. 8/2021 of March 12, 2021. Management Board of Black Pearl S.A. considers the information important, as it is a breakthrough project combining not only the capital market with cryptocurrencies, but also ensuring a constant rate of return on investment in MCAN currency until the start of electricity production by the power plant.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-15
BPC The Issuer's Management Board announces the commencement of quotation of the MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange "DIGIFINEX" in April this year, which, according to the ranking of the "COINPAPRIKA.COM" portal, is in the TOP 10 world exchanges. Zarząd Emitenta informuje o rozpoczęciu w kwietniu b.r. notowań waluty cyfrowej MCAN COIN na Giełdzie Walut Cyfrowych „DIGIFINEX” która, według rankingu portalu „COINPAPRIKA.COM”, znajduje się w TOP 10 światowyc
88,80
-3,83
2021-04-14
BPC DECENTRALIZING MCAN COIN. Management Board of Black Pearl S.A. received information from MEDICAN Ltd. about the total sale by this entity of the issued MCAN COIN tokens - in the amount of 5,000,000,000 (five billion). The resources of the MCAN COIN digital currency have been completely decentralized as a result of many trading operations. MCAN COIN has become a NON-CENTRAL CURRENCY as of the date of this announcement. ZDECENTRALIZOWANIE WALUTY MCAN COIN. Zarząd Black Pearl S.A. powziął
88,00
0,00
2021-04-08
BPC Black Pearl S.A. granted a loan for the construction of factory – in the amount of EUR 0,5 million, to the company "Medicancoin Greece Ltd" - in which it holds a 25% of stake. The aim is to finance the acquisition of a building permit for a Marijuana Pharmaceutical Products Factory. Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki na budowę Fabryki - w wysokości 0,5 miliona Euro, spółce "Medicancoin Greece Ltd" - w której posiada 25% udziałów. Celem jest sfinansowanie pozyskania pozwolenia na
88,60
+0,23
2021-03-30
BPC Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of clear legal regulations regarding its balancing. Zmiana sposobu prezentacji w księgach rachunkowych waluty cyfrowej MCAN COIN należącej do BLACK PEARL S.A, polegająca na wyłączeniu z aktywów materialnych, niematerialnych i prawnych wszystkich jednostek
89,00
0,00
2021-03-25
BPC Nabycie Spółki celowej „Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.” realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, z jednoczesnym uruchomieniem programu MCAN Benefit dla małych i średnich inwestorów. Acquisition of the special purpose vehicle "Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. " implementing the project of building a 1MW solar power plant, with the simultaneous launch of the MCAN Benefit program for small and medium-sized investors.
89,00
-7,87
2021-03-18
BPC Giełda COINSBIT rozpoczęła notowania oraz wymianę bezpośrednią waluty cyfrowej MCAN. Giełda Walut Cyfrowych „COINSBIT” jest w czołówce platform rynku kryptowalut. To krok niezbędny w kierunku nadania płynności posiadanych przez BLACK PEAR S.A środków.
91,00
-1,65
2021-03-12
BPC Zarząd Black Pearl S.A. informuje o umożliwieniu po raz pierwszy w historii wymiany bezpośredniej EURO na walutę cyfrową MCAN coin poprzez rozpoczęcie notowań na Giełdzie Walut Cyfrowych „COINSBIT”. Debiut - 17.03.2021 roku. Jest to krok niezbędny aby umożliwić wymianę MCAN coin w automatach transakcyjnych ATM.
93,00
+2,15
2021-03-12
BPC Zarząd Emitenta przekazuje informuję o podpisaniu umowy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji w oparciu o program MCAN BENEFIT- pomiędzy Black Pearl S.A. a 01Cyberaton Proenergy S.A.
93,00
-1,61
2021-03-08
BPC W nawiązaniu do komunikatu nr 48/2020 z dnia 18.12.2020r. Zarząd Emitenta przekazuje informacje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin na Chińskiej Giełdzie Walut Cyfrowych „QB.COM”.
98,00
+2,04
2021-02-24
BPC „MARKET.MEDICANCOIN.COM” – uruchomienie PLATFORMY umożliwiającej nabywanie pojazdów, nieruchomości oraz innych przedmiotów przy pełnej płatności ceny w MCAN, w systemie rabatowym MCAN BENEFIT.
102,00
-0,98
bDZpHcSv