Trwa ładowanie...
bEaicKVx

Notowania

BTC Odwołanie oferty publicznej emisji akcji serii K

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu wczorajszym oświadczenia Cyber Group Studios, w przedmiocie zainteresowania objęcia akcji nowej emisji Spółki za łączną kwotę 1.200.000 euro (raport ESPI 23/2021), postanowił w dniu dzisiejszym o odwołaniu oferty publicznej akcji serii K.
Emitent swoją decyzję podjął w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz fakt, iż zgodnie z postanowieniami Memorandum informacyjnego, zapisy na akcje serii K mogłyby trwać wyłącznie do 31 marca 2021 roku, w związku z powyższym z informacji uzyskanych od Cyber Group Studios nie mógłby w tym terminie spełnić warunków uprawniających do udziału w emisji oraz dokonać zapisu na akcje serii K. Informacja, która wpłynęła od Cyber Group Studios może w istotny w sposób wpłynąć na kapitały własne Emitenta, jak również jego strukturę akcjonariatu, a w konsekwencji również znacząco zmieni się stan faktyczny opisany w Memorandum informacyjnym opublikowanym w dniu 15 marca 2021 roku. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż dotychczas wpłacone środki tytułem objęcia akcji serii K, zostaną inwestorom zwrócone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 3.11 Memorandum informacyjnym.

Inne komunikaty

bEaicKWf