Trwa ładowanie...
bDZSIcER

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
26.03.2021, 18:10

IST Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Infoscan S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa przedwstępna”) oraz raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie spełnienia drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, informuje, iż w dniu 26 marca 2021 r. doszło do zawarcia aneksu do Umowy przedwstępnej, na mocy którego przesunięto termin na zawarcie umowy przyrzeczonej do dnia 15 kwietnia 2021 r. W pierwotnie obowiązującym brzmieniu Umowy przedwstępnej, w przypadku ziszczenia się warunków w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia ziszczenia się ostatniego z warunków.
Pozostałe kwestie Umowy przedwstępnej pozostały bez zmian.

Inne komunikaty

bDZSIcFz