Trwa ładowanie...
bDXSmeUR

Notowania

PEKABEX: strona spółki
29.03.2021, 20:16

PBX Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „BNP”) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji kontraktów Spółki w łącznej kwocie 4.000.000 EUR. Łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z BNP wynosi 4.000.000 EUR oraz 11.000.000 SEK.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z BNP w tym roku przekracza w przeliczeniu na PLN 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z BNP w roku kalendarzowym 2021 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.

Inne komunikaty

bDXSmeVz