Trwa ładowanie...
bEUTMFNh
Notowania
WAWEL: strona spółki
30.03.2021, 17:23

WWL Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 30 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37 493 875,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 25,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.04.2021 r., - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.04.2021 r.

Inne komunikaty

bEUTMFNP