Trwa ładowanie...
bDZoXvEB

Notowania

APATOR: strona spółki
30.03.2021, 17:52

APT Nabycie akcji własnych

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 31/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku, Emitent w dniach 19-30 marca 2021 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 19 marca 2021 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 29 marca 2021 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniach 22-26 marca oraz w dniu 30 marca 2021 roku Emitent nie dokonywał transakcji. Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA. W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1 600 akcji własnych, stanowiących 0,0049% kapitału zakładowego i dających prawo do 1 600 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0029% ogólnej liczby głosów. Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 24 100 akcji własnych stanowiących 0,0735% kapitału zakładowego i dających prawo do 24 100 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0440% ogólnej liczby głosów. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 19-30 marca 2021. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZoXvFj