Trwa ładowanie...
bDYewubV

Notowania

SFINKS: strona spółki
31.03.2021, 15:20

SFS Aktualizacja informacji dot. współpracy z firmą audytorską

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 informuje o zawarciu w dniu 31 marca 2021 r. z Roedl Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Firma Audytorska”) aneksu do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawartej dnia 11.09.2020 r. („Aneks”).
Na jego podstawie doszło do wycofania przez Firmę Audytorską oświadczenia z dnia 18.03.2021 r. o rozwiązaniu Umowy oraz wyrażenia przez Emitenta zgody na powyższe. Emitent wyjaśnia, że intencją Sfinks oraz Firmy Audytorskiej jest kontynuowanie współpracy z zachowaniem wszelkich zasad wymaganych Kodeksem etyki IFAC, wobec czego doszło do zawarcia Aneksu. W wyniku podpisania Aneksu nie uległy zmianie istotne postanowienia Umowy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia Firmy Audytorskiej. W świetle powyższego umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r. pozostaje obowiązującą.

Inne komunikaty

bDYewucD