Trwa ładowanie...
bDZSbzfp

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
31.03.2021, 19:14

IST Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku otrzymał od European High Growth Opportunities Manco SA, reprezentującego fundusz European High Growth Opportunities Securitization Fund, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZSbzfX