Trwa ładowanie...
bDZSnWhx

Notowania

PEKABEX: strona spółki
2.04.2021, 12:19

PBX Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) z Bielsko Logistics sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2021 przekroczyła 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i łącznie wynosi w zaokrągleniu do pełnych procentów 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez Spółkę z Bielsko Logistics sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2021 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.

Inne komunikaty

bDZSnWif