Trwa ładowanie...
bDXWpiHp

Notowania

ZREMB: strona spółki
6.04.2021, 10:34

ZRE Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Pełna treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Załączniki

Inne komunikaty

bDXWpiHX