Trwa ładowanie...
bDTamwth

Notowania

JRH Zawarcie listu intencyjnego z Alior Bank

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. (dalej: JRH) niniejszym informuje o zawarciu w dn. 7 kwietnia 2021 r. listu intencyjnego (dalej: „List Intencyjny”) z Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa (dalej: Alior Bank).
W Liście Intencyjnym Strony potwierdziły, iż rozpoczęły współpracę w zakresie szeroko rozumianej strategii cyfrowej Alior Banku ze wsparciem know-how i zasobów JRH. Ramowy zakres współpracy określony został następująco: - wskazanie jako obszaru prowadzonych działań, projektów cyfrowych Alior Banku w zakresie nowych technologii, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, z potencjalnymi możliwościami inwestycyjnymi Alior Banku w ten obszar, - zapewnienie przez JRH wsparcia dla Alior Banku poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i zasobów w zakresie rozwiązań cyfrowych, obejmujące również proces selekcji oraz realizacji pilotażowych i komercyjnych projektów List Intencyjny nie rodzi zobowiązań dla każdej ze Stron, z wyłączeniem obowiązku ochrony informacji stanowiących informacje wewnętrzne Stron. Na podstawie Listu Intencyjnego, żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek umowy, a List Intencyjny nie jest umową przedwstępną. Zarząd JRH przypomina, iż zgodnie z opublikowaną strategią, JRH będzie inwestować w spółki działające w obszarze cyfrowego biznesu oraz planuje w latach 2021-2022 zainwestować w ten obszar kwotę ponad 200 mln zł. Technologie chmury obliczeniowej są kluczowe dla realizacji strategii Digital Business, stąd JRH pozyskuje Partnerów biznesowych do współpracy wśród dostawców technologii oraz wśród dużych innowacyjnych przedsiębiorstw w celu budowy ekosystemu do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dla realizowanych inwestycji. Pozyskanie Alior Banku jako Partnera w rozwoju obszaru cyfrowego biznesu jest w opinii JRH istotnym krokiem w zakresie realizacji przyjętej strategii rozwoju.

Inne komunikaty

bDTamwtP