Trwa ładowanie...
bDSZKOzV

Notowania

SETANTA: strona spółki
7.04.2021, 17:30

ALG Wykup i umorzenie obligacji serii J

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich niewykupionych do dnia publikacji niniejszego komunikatu Obligacji serii J w liczbie 320 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 320.000,00 zł.
Dzisiejszy wykup Obligacji serii J odbył się zgodnie z terminami wskazanymi w warunkach emisji tych Obligacji. Ponadto Zarząd wskazuje, iż cała emisja wynosiła 3.515 sztuk Obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, z czego 3.195 Obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda zostało nabytych przez Spółkę w związku z realizacją czynności nabywania obligacji w celu ich umorzenia na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 r., o czym Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 68/2020 z dn. 7 grudnia 2020 r. Zarząd nadmienia, iż Obligacje serii J wyemitowane zostały przez Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na All in! Games Sp. z o.o.), której połączenie z Emitentem zostało zarejestrowane w dniu 06 czerwca 2020 r.

Inne komunikaty

bDSZKOAD