Trwa ładowanie...
bDTaCvhh

Notowania

VRG: strona spółki
7.04.2021, 18:17

VRG Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: „OFE PZU”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku transakcji kupna 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji Spółki, zawartej na rynku regulowanym na GPW w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2021 r. z datą rozliczenia 7 kwietnia br., OFE PZU osiągnął i przekroczył udział 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-07
VRG Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
2,71
+1,29
2021-04-02
VRG Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w marcu 2021
2,63
0,00
2021-03-29
VRG Wstępne wybrane wyniki finansowe VRG S.A. i Grupy Kapitałowej VRG S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za rok obrotowy 2020
2,63
0,00
2021-03-23
VRG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 roku.
2,60
0,00
2021-03-22
VRG Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020
2,61
-0,38
2021-03-17
VRG Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwał poddane pod głosowanie i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r.
2,60
0,00
2021-03-10
VRG Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 marca 2021 r. w trybie art. 401 par. 4 KSH.
2,62
-0,76
2021-03-03
VRG Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięta przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2021 roku
2,63
-1,14
2021-02-25
VRG Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2021 r., uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwał w związku z uzupełnieniem porządku obrad.
2,58
+0,78
2021-02-17
VRG Korekta tematu raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., zawierającego ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.
2,66
-2,26
bDTaCvhP