Trwa ładowanie...
bDTagEQB

Notowania

COGNOR: strona spółki
7.04.2021, 18:45

COG Dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 9 do obrotu na rynku podstawowym

Zarząd Cognor Holding SA („Spółka”) informuje, że powziął informacje, że w dniu 07.04.2021 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
Na podstawie wniosku Spółki, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostało z dniem 12 kwietnia 2021 r. 1 800 000 szt. akcji emisji nr 9 pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCNTSL00014”.

Inne komunikaty

bDTagERj