Trwa ładowanie...
bDTasfWt

Notowania

IMPERA: strona spółki
7.04.2021, 19:11

IMP uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 07.04.2021 r.

Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTasfXb