Trwa ładowanie...
bDScROmZ

Notowania

ARH Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w I kwartale 2021 roku

Zarząd Spółki Archicom S.A. (Spółka, Emitent) po zebraniu danych od spółek zależnych realizujących inwestycje deweloperskie informuje, że sprzedaż spółki w I kwartale 2021 roku wyniosła 377 lokali w stosunku do 246 lokali mieszkaniowych sprzedanych w analogicznym kwartale 2020 roku.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w I kwartale 2021 roku zawarto 114 umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali w porównaniu do 317 wydanych w analogicznym okresie 2020 roku. Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 w sprawie „Zakończenia przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., przedwstępnej umowy sprzedaży akcji w Archicom Polska S.A., przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Archicom Studio Projekt sp. z o.o. oraz wystąpienia przez Archicom S.A. (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.” Zarząd Spółki informuje, że przedstawione dane sprzedażowe dla Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za I kwartał rok 2021 oraz dane referencyjne za analogiczny okres roku 2020 uwzględniają planowaną restrukturyzację Grupy Kapitałowej Archicom S.A. (w tym w szczególności sprzedaż akcji Emitenta w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A.), do której ma dojść przed zamknięciem transakcji sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w kapitale zakładowym Emitenta opisanej w wyżej wymienionym raporcie bieżącym nr 9/2021.

Inne komunikaty

bDScROnH