Trwa ładowanie...
bDScCvwB

Notowania

ITM Otrzymanie przez Emitenta decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT za 2012 r.

Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z dnia 25 marca 2021 r. określającą wysokość zobowiązania w podatku VAT za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. O otrzymaniu przez Spółkę wyniku kontroli dotyczącego podatku VAT za ten okres Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2017 z 13 grudnia 2017 r., o otrzymaniu protokołu z badania ksiąg podatkowych Emitent informowała w raporcie bieżącym nr 67/2020 z 14 grudnia 2020r., o wniesieniu zastrzeżeń do protokołu z badania ksiąg podatkowych - w raporcie nr 82/2020 z 29 grudnia 2020 r., oraz o przebiegu postępowania podatkowego za 2012 r. Emitent informował również w raportach okresowych.
Otrzymana decyzja jest obecnie przedmiotem szczegółowej analizy prowadzonej przez Spółkę i w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji pełnomocnikowi Spółki zostanie wniesione odwołanie do Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Inne komunikaty

bDScCvxj