Trwa ładowanie...
bDRSGThN

Notowania

TRN Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 roku oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

W związku z otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, będący organem zarządzającym i reprezentującym akcjonariuszy QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz subfundusz QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO, wnioskiem o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”) zwołanego na 26 kwietnia 2021 roku („NWZ”), Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany porządek obrad.
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad złożony został na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią wniosku Quercus TFI S.A. reprezentującego akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki do porządku obrad wprowadzone zostały następujące sprawy: - punkt 7 – podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji realizacji programu skupu akcji własnych w określonym zakresie; oraz - punkt 8 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. Uzasadnienie zmian porządku obrad znajduje się w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 3 kwietnia 2021 roku. Nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie refinansowania przez spółkę zależną TP sp. z o.o. objęcia akcji Spółki Trans Polonia S.A.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji realizacji programu skupu akcji własnych w określonym zakresie; 8. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaktualizowany porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O zwołaniu NWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, a o treści wniosku Quercus TFI S.A.- w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 3 kwietnia 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bDRSGTiv