Trwa ładowanie...
bDTmrbWZ

Notowania

06MAGNA: strona spółki
8.04.2021, 12:41

06N Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
Wcześniej ogłoszony termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok przekazany raportem bieżącym nr 1/2021 ustalony był na 14 kwietnia 2021 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 1/2021 nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-08
06N Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
3,02
+0,33
2021-01-26
06N Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
1,60
-2,50
2020-12-30
06N Podpisanie umów przez spółki zależne Emitenta
1,55
0,00
2020-11-27
06N SA-QSr3 2020
1,46
+0,68
2020-11-18
06N Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
1,46
0,00
2020-10-22
06N Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r.
2,44
-30,33
2020-10-05
06N Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
1,06
+20,75
2020-09-24
06N SA-PSr 2020
1,16
-3,45
2020-09-18
06N Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę
1,14
+2,63
2020-05-28
06N SA-QSr1 2020
0,34
0,00
bDTmrbXH