Trwa ładowanie...
bDTlXRvV

Notowania

ECHO: strona spółki
8.04.2021, 13:22

ECH Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku

Zarząd spółki ECHO Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2021 roku o wyrażeniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta wyłącznej kontroli nad DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w wyniku czego Emitent pośrednio nabędzie większościowy pakiet akcji stanowiących około 65,99% ogółu głosów w Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Archicom”) – spółce publicznej, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rynku podstawowym. Uzyskanie zgody na powyżej opisaną koncentrację było jedynym warunkiem zawieszającym przewidzianym w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku.
O dalszych działaniach dotyczących transakcji pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-08
ECH Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku
4,50
-0,67
2021-04-07
ECH Kwartalna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań
4,54
-0,88
2021-03-17
ECH Emisja obligacji oraz nabycie przez Emitenta własnych papierów wartościowych celem umorzenia.
4,64
-2,37
2021-03-15
ECH Rezygnacja osoby zarządzającej
4,40
+4,32
2021-03-11
ECH Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
4,40
0,00
2021-03-11
ECH Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta
4,41
+0,68
2021-03-11
ECH Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Biura przy Willi w Warszawie
4,41
+0,68
2021-02-18
ECH Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzyskania przez Echo Investment S.A. wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji spółki Archicom S.A. oraz ustaleniu brzegowych warunków transakcji pośredniego nabycia akcji Archicom S.A.
4,50
0,00
2021-02-18
ECH Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A.
4,50
0,00
2021-02-09
ECH Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji
4,25
+0,94
bDTlXRwD