Trwa ładowanie...
bDTlMarp

Notowania

CIGAMES: strona spółki
8.04.2021, 13:30

CIG Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 („Raport roczny”). Raport roczny zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2021 r., a nie w dniu 12 kwietnia 2021 r., jak pierwotnie zaplanowano. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., nie ulegają zmianie.
Szczegółowa podstawa prawna: 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

bDTlMarX